Tư Vấn làm visa kết hôn với người Trung Quốc

TƯ VẤN LÀM VISA KẾT HÔN VỚI NGƯỜI TRUNG QUỐC | VisaNhanh24.Online

visa-ket-hon-trung-quoc-up

Dịch vụ làm visa kết hôn với người Trung Quốc

I. HỒ SƠ LÀM VISA KẾT HÔN VỚI NGƯỜI TRUNG QUỐC GỒM:

♦  Đối với công dân Việt Nam :

1. Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân do UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ( cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ) xác nhận về việc hiện tại đương sự không có vợ hoặc không có chồng ( Theo mẫu)
2. Chứng minh nhân dân (căn cước công dân).
3. Hộ chiếu gốc.

♦ Đối với người Trung Quốc:

1. Hộ chiếu gốc.
2. Chứng minh thư

II. TƯ VẤN THỦ TỤC  LÀM VISA KẾT HÔN VỚI NGƯỜI TRUNG QUỐC:

1. Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến thủ tục, trình tự đăng ký kết hôn với người Trung Quốc

a. Tư vấn những quy định của pháp luật về Đăng ký kết hôn với người Trung Quốc.
b. Tư vấn thủ tục Đăng ký kết hôn với người Trung Quốc.
c. Tư vấn chuẩn bị Đăng ký kết hôn với người Trung Quốc, tài liệu chuẩn xin Đăng ký kết hôn với người Trung Quốc.
d. Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

2. Chuẩn hoá hồ sơ, giấy tờ của khách hàng:

3. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục xin Đăng ký kết hôn với người Trung Quốc như:

a. VisaNhanh24h sẽ chuẩn bị hồ sơ xin Đăng ký kết hôn với người Trung Quốc cho khách hàng và hỗ trợ khách hàng nộp Hồ sơ xin Đăng ký kết hôn với người Trung Quốc tại Sở Tư Pháp.
b. Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Tư Pháp, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.

HOTLINE: 0943.604.649 (Mr Quang) – 0979.974.832 ( Mr Phong )
VisaNhanh24h.Online cam kết đảm bảo đúng hẹn 100% uy tín.